face

Uluslararası Basın

Bu bölüm 2018 yılı öncesi haberleri içermektedir.

263

Toplam Ölü Donör (2020)

25111

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

565730

Toplam Bağış Kartı (2020)

5473

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)