face

Ulusal Basın

Bu bölüm 2018 öncesi ve 2019 yılı haberleri içermektedir.

263

Toplam Ölü Donör (2020)

25111

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

565730

Toplam Bağış Kartı (2020)

5473

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)