face

Ulusal Basın

Bu bölüm 2018 öncesi ve 2019 yılı haberleri içermektedir.

7405

Toplam Nakil Sayısı

28272

Toplam Nakil Bekleyen Kişi Sayısı

453915

Toplam Gönüllü Bağışçı Sayısı

100297

2018 Gönüllü Bağışçı Sayısı