face

Ulusal Basın

Bu bölüm 2018 öncesi ve 2019 yılı haberleri içermektedir.

289

Toplam Ölü Donör
(31.12.2022)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

613830

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2022)

8909

Toplam Nakiller
(31.12.2022)