face

Ulusal Basın

Bu bölüm 2018 öncesi ve 2019 yılı haberleri içermektedir.

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2021)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

583837

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2021)

7762

Toplam Nakiller
(31.12.2021)