face

Ulusal Basın

Bu bölüm 2018 öncesi ve 2019 yılı haberleri içermektedir.

234

Toplam Ölü Donör (2020)

24599

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

564368

Toplam Bağış Kartı (2020)

4492

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)