face

ITNS 2017 Organ Nakli Hemşireliği Sempozyumu

Organ Nakli Hemşireliği Sempozyumu

Florida, ABD

143

Toplam Ölü Donör
(30.06.2021)

24990

Toplam Bekleyen Hasta
(30.06.2021)

567368

Toplam Bağış Kartı
(30.06.2021)

3703

Toplam Nakiller
(30.06.2021)