face

ISLS 2017 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

289

Toplam Ölü Donör
(31.12.2022)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

613830

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2022)

8909

Toplam Nakiller
(31.12.2022)