face

ISLS 2017 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

263

Toplam Ölü Donör (2020)

25111

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

565730

Toplam Bağış Kartı (2020)

5473

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)