face

ISLS 2017 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

143

Toplam Ölü Donör
(30.06.2021)

24990

Toplam Bekleyen Hasta
(30.06.2021)

567368

Toplam Bağış Kartı
(30.06.2021)

3703

Toplam Nakiller
(30.06.2021)