face

ISLS 2017 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2021)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

583837

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2021)

7762

Toplam Nakiller
(31.12.2021)