face

ISLS 2017

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

7405

Toplam Nakil Sayısı

28272

Toplam Nakil Bekleyen Kişi Sayısı

453915

Toplam Gönüllü Bağışçı Sayısı

100297

2018 Gönüllü Bağışçı Sayısı