face

ISLS 2017 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2023)

32038

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2023)

643593

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2023)

8770

Toplam Nakiller
(31.12.2023)