face

Benim En Büyük Mirasım Kamu Spotu

Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Ortak Projesi
Kamu Spot Filmi RTÜK Karar Tarihi:02/01/2014 Karar No:2014/1
Novartis Türkiye Desteğiyle

289

Toplam Ölü Donör
(31.12.2022)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

613830

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2022)

8909

Toplam Nakiller
(31.12.2022)