face

5. Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu

5.Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu

Antalya, Türkiye

289

Toplam Ölü Donör
(31.12.2022)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

613830

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2022)

8909

Toplam Nakiller
(31.12.2022)