face

5. Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu

5.Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu

Antalya, Türkiye

143

Toplam Ölü Donör
(30.06.2021)

24990

Toplam Bekleyen Hasta
(30.06.2021)

567368

Toplam Bağış Kartı
(30.06.2021)

3703

Toplam Nakiller
(30.06.2021)