face

25 – 29 Kasım 2nd International Training Course in Transplant Nursing

Vakfımız koordinasyonuyla; 25 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında, Hilton Hotel Kozyatağı’nda verilen bu eğitim kursu programında, katılımcılara kapsamlı bilgi ve beceriler edinme fırsatı verilirken klinik nakil uygulamalarına dayalı olarak nakil hemşireliğinde profesyonelleşmenin de geliştirilmesi amaçlanmıştır.

289

Toplam Ölü Donör
(31.12.2022)

22660

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2021)

613830

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2022)

8909

Toplam Nakiller
(31.12.2022)