face

25 – 29 Kasım 2nd International Training Course in Transplant Nursing

Vakfımız koordinasyonuyla; 25 – 29 Kasım 2019 tarihleri arasında, Hilton Hotel Kozyatağı’nda verilen bu eğitim kursu programında, katılımcılara kapsamlı bilgi ve beceriler edinme fırsatı verilirken klinik nakil uygulamalarına dayalı olarak nakil hemşireliğinde profesyonelleşmenin de geliştirilmesi amaçlanmıştır.

143

Toplam Ölü Donör
(30.06.2021)

24990

Toplam Bekleyen Hasta
(30.06.2021)

567368

Toplam Bağış Kartı
(30.06.2021)

3703

Toplam Nakiller
(30.06.2021)