face

2. Media Workshop

24-26 Ağustos 2016 – 2. Medya Çalıştayı

263

Toplam Ölü Donör (2020)

25111

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

565730

Toplam Bağış Kartı (2020)

5473

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)