face

15-18 Mayıs – 25. Karaciğer Nakli Kongresi ILTS

234

Toplam Ölü Donör (2020)

24599

Toplam Bekleyen Hasta (2020)

564368

Toplam Bağış Kartı (2020)

4492

Toplam Organ ve Doku Nakli (2020)