face

13-16 Ekim Kosova Çalışma Ziyareti

Vakfımız koordinasyonuyla; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneği’nin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi” (International Transplant Network) kapsamında, Türk heyeti, Kosova Sağlık Bakanlığını ziyaret etmiştir. Üç gün süren çalışma ziyaretinde heyet üyeleri, Türkiye ile Kosova’da görev yapan hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasındaki bilgi değişimine olanak sağlanması ve hukuki düzenlemeler ile teknik kapasitenin artırılmasına yönelik olarak Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi ve Bakanlık çalışanlarıyla görüşmüştür.

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2023)

32038

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2023)

643593

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2023)

8770

Toplam Nakiller
(31.12.2023)