face

Pankreas Nakli

Vücutta insülin hormonu salınımını sağlamak, şeker (glukoz) kullanımını normalleştirmek ve hastayı insülinden bağımsız hale getirmektir. Bu tedavi ile yaşam kalitesini ve yaşam beklentisini arttırmak, şeker hastalığına bağlı komplikasyonları engellemek, durdurmak, geriletmek amaçlanır.
Pankreas nakli 18-65 yaş arasındaki böbrek nakli adayı Tip 1 diyabetli hastalara ve henüz böbrek yetmezliğine girmemiş ancak diyabetin ve insülin tedavisinin metabolik ve psikososyal komplikasyonlarının ciddi ve sık görüldüğü hastalarda yapılır.
Pankreas nakli, Tip 1 Diabetus Mellitus tanısı almış hastalara yapılır.
Solid organ pankreas nakli, Tip 1 Diabetus Mellitus hastalarında son dönem böbrek yetmezliği geliştiğinde böbrek nakli ile beraber veya sonrasında yapılmalıdır.
Pankreas nakli böbrek nakli ile aynı anda, böbrek nakli sonrasında ya da tek başına olmak üzere üç türde yapılabilir.
Pankreas nakli olan hastalar insülinden bağımsız hale gelir. Yaşam kalitesi ve beklentisini artar. Diyabete bağlı komplikasyonlar engellenir, durur ve bazen geriler.
Dünyada canlı vericilerden nadiren pankreas nakli yapılsa da günümüzde asıl kaynak beyin ölümü gerçekleşmiş vericilerdir.
Pankreas nakli için ABO kan grubu uyumu gereklidir.
Böbrek naklinde yapılan doku uyum testleri pankreas nakli içinde gereklidir.
Pankreas nakli yapılan organ nakli merkezlerine başvurmanız gereklidir. Tıbbi değerlendirme sonrası pankreas nakli için bekleme listesine alınırsınız.
Pankreas naklinde kadavra vericiden çıkan greftin (organ) kalitesi çok önemlidir. Bu yüzden uygun greftin çıkması uzun sürebilir.
Eğer böbrek nakli ile aynı anda yapılırsa 4-6 saat, tek başına yapılırsa 3-4 saat sürer.
Organ reddini engellemek için devamlı ilaç kullanmak zorundasınız.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı cinsel hayatta problemlere yol açan hastalıklardır. Diyabetin kalıcı komplikasyonları oluşmamış ise cinsel hayatınız normale dönecektir. 
Pankreas naklinden sonra çocuk sahibi olabilirsiniz. Ancak doktorunuzla bu konuyu ayrıntılı tartışmalı ve ortak karar almanız yararlı olacaktır.
Pankreas nakli sonrası hastanede kalış süresi ortalama 7-10 gündür.
Böbrek nakline benzer sıklıkta hastalar poliklinik kontrolüne gelmek zorundadırlar. İlk 3 ay haftada 2-3 kez kontrole gelirken ilerleyen dönemlerde kontrol sıklığı azalır.
Sağlıklı yaşam önerileri dışında özel bir diyet uygulamasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası hastalar artık şeker hastası olmadıklarından şeker hastalığı diyeti uygulanmaz. 
Pankreas naklinde de diğer organ nakillerinde olduğu gibi hasta ve hekim bir ekip olarak çalışmalıdır. Kişisel temizlik ve bakım dışında ameliyat sonrası ilaçların düzenli kullanılması ve kontrollere aksatılmadan gelinmesi çok önemlidir.
Ameliyattan sonra ortalama 1-3 ayda çalışmaya başlayabilirsiniz.
Ülkemiz yasalarına göre malulen emekli olabilirsiniz.
İlk 6 ay ağırlık kaldırmamak şartı ile spor yapabilirsiniz.
Ameliyattan sonra ortalama 1-3 ayda okul hayatına dönebilirsiniz.

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2023)

32038

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2023)

643593

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2023)

8770

Toplam Nakiller
(31.12.2023)