face

Pankreas Adacık Hücre Nakli

Pankreas adacık hücre nakli, tip 1 diyabetli hastalar için yeni ve umut verici bir yöntem olmasına rağmen halen seçilmiş hastalarda uygulanan deneysel bir prosedürdür.

Renal fonksiyonları korunmuş fakat metabolik dengesi sağlanamayan (örneğin labil glisemisi olan veya hipogliseminin farkına varamayan ve tüm çabalara karşın optimal glisemik kontrol elde edilemeyen) adacık hücre nakli yapılabilir.
Adacık naklinin avantajı, pankreas naklinde olduğu gibi majör bir cerrahi gerekmemesidir. Adacık transplantasyonunun periprosedürel komplikasyonlarının pankreas naklinden yaklaşık 20 kat daha az morbidite riski vardır. Ayrıca tüm pankreas transplantasyonu için kullanılamaz durumdaki donör pankreaslarından sağlıklı adacıklar izole edilerek kullanılabilir.
Adacık hücre nakli için gereken pankreas kadavradan temin edilir. Tercihen tek (single) donöreden elde edilen adacık hücre nakil başarı şansını artırmaktadır. Adacık hücreleri, yaklaşık 6-8 saat süren bir işlemle pankreasın enzimatik olarak parçalanması ve beta hücresinin ayrıştırılması ile elde edilir.
Donör özellikleri, donör pankreasın elde edilmesi, taşıma sırasında pankreasın korunması, kullanılan adacık izolasyon prosedürü ve kültür koşulları adacıkların sayı ve kalitesinde önemli etkiye sahip faktörlerdir. Hücreler genetik olarak özdeş donörden değilse hastanın vücudu onları yabancı olarak tanımakta ve bağışıklık sistemi transplant reddine neden olmaktadır. İzole adacıklar da pankreas naklindeki gibi immunsupresyona rağmen immunolojik rejeksiyona duyarlıdır. Bu nedenle rejeksiyonu (doku reddi) engellemek için immunsupresif tedaviler gereklidir.
Adacık naklinin avantajı, pankreas naklinde olduğu gibi majör bir cerrahi gerekmemesidir. Adacık hücreleri lokal anestezi altında portal vene takılan bir kateter aracılığı ile karaciğere verilir.
Türkiye’de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği bünyesinde Pankreas Adacık Hücre Araştırma Merkezi (PAHAM) bulunmaktadır. Burada hayvan çalışmaları yapılmaktadır. Henüz Türkiye’de insana adacık hücre nakli yapılmamıştır.
Chicago Üniversitesi (Chicago, Illinois), ABD
Minesota Üniversitesi ( Minneapolis, Minnesota), ABD
Miami Üniversitesi (Miami, Florida), ABD
California Üniversitesi (San Francisco, California), ABD
Pennsylvania Üniversitesi (Philadelphia, Pennsylvania), ABD
Northwestern Üniversitesi (Chicago, Illinois), ABD
Wisconsin Üniversitesi (Madison Wisconsin), ABD
Emory Üniversitesi (Atlanta, Georgia),ABD Harvard Üniversitesi (Boston), ABD
Edmonton Alberta Üniversitesi (Alberta),
Kanada Uppsala Üniversitesi, (Uppsala),
İsveç Karolinska Üniversitesi (Stockholm),
İsveç Rikshospitalet Üniversitesi (Oslo), Norveç

305

Toplam Ölü Donör
(31.12.2023)

32038

Toplam Bekleyen Hasta
(31.12.2023)

643593

Toplam Bağış Kartı
(31.12.2023)

8770

Toplam Nakiller
(31.12.2023)