face

Legal Regulations

Laws

Regulation

 • Regulations on Quality and Safety of Human Tissues and Cells Related Centers (download)
 • Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (download)

Circulars

 • Organ Nakli Merkezleri 2011 Yılı Planlaması (download)
 • Organ Nakli Merkezleri 2012 Yılı Planlaması (download)
 • Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi (download)
 • Beyin Ölümü Bildirimlerinin ve Kadavra Organ Bağışının Arttırılması Hakkında (download)
Directives
 • Doku Tiplendirme Laboratuarları Yönergesi (download)
 • Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesinin Ekleri (download)
 • Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Çalışma Esasları Yönergesi (download)
 • Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (download)
 • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi (download)
Public Health Services Price Schedule (2022)
 • Sağlık Bakanlığı Makam Oluru (download)
 • Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları (download)
 • Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (download)
 • Ek-2a Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (download)
 • Ek-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler (download)
 • Ek-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi (download)
 • Ek-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu (download)
 • Ek-6 Türkök Yurtdışı Fiyat Tarifesi (download)
 • Ek-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi (download)
 • Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi (download)
Religious Affairs Supreme Council Decisions
 • Kişinin Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarılması Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Mütaalası (download)
 • DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Yazısı (download)
 • Organ Nakli ve Organ Bağışı Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı (download)

305

Total Number of Deceased Donors
(31.12.2023)

32038

Waiting Lists
(31.12.2023)

643593

Total Number of Donor Cards
(31.12.2023)

8770

Total Number of Transplants
(31.12.2023)