face

Legal Regulations

Laws

Regulation

 • Regulations on Quality and Safety of Human Tissues and Cells Related Centers (download)
 • Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (download)

Circulars

 • Organ Nakli Merkezleri 2011 Yılı Planlaması (download)
 • Organ Nakli Merkezleri 2012 Yılı Planlaması (download)
 • Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi (download)
 • Beyin Ölümü Bildirimlerinin ve Kadavra Organ Bağışının Arttırılması Hakkında (download)

Directives

 • Doku Tiplendirme Laboratuarları Yönergesi (download)
 • Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesinin Ekleri (download)
 • Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Çalışma Esasları Yönergesi (download)
 • Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (download)
 • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi (download)

SGK Applications

 • Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları (download)
 • Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (download)
 • Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı  Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (download)

Religious Affairs Supreme Council Decisions

 • Kişinin Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarılması Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Mütaalası (download)
 • DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Yazısı (download)
 • Organ Nakli ve Organ Bağışı Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı (download)

143

Total Number of Deceased Donors
(30.06.2021)

24990

Waiting Lists
(30.06.2021)

567368

Total Number of Donor Cards
(30.06.2021)

3703

Total Number of Transplants
(30.06.2021)