face

ISLS 2017

ISLS 1. Uluslararası İleri Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu

Ankara, Türkiye

4015

2017 Yılı Toplam Nakil Sayısı

24935

Toplam Nakil Bekleyen Kişi Sayısı

342463

Toplam Gönüllü Bağışçı Sayısı

132895

2017 Gönüllü Bağışçı Sayısı