face

Legal Regulations

Laws

 • Turkish Penal Code (download)
 • Turkish Civil Code (download)
 • Organ and Tissue Removal, Preservation, Vaccination and Transplantation (download)

Regulation

 • Regulations on Quality and Safety of Human Tissues and Cells Related Centers (download)

Circulars

 • HSYK Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (download)
 • Organ Nakli Merkezleri 2011 Yılı Planlaması (download)
 • Organ Nakli Merkezleri 2012 Yılı Planlaması (download)
 • Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi (download)
 • Yabancı Hastalara Uygulanacak Organ Nakli Fiyat Listesi Eki (download)
 • Beyin Ölümü Bildirimlerinin ve Kadavra Organ Bağışının Arttırılması Hakkında (download)

Directives

 • Doku Tiplendirme Laboratuarları Yönergesi (download)
 • Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesi (download)
 • Organ Nakli Merkezleri Yönergesinin Ekleri (download)
 • Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Çalışma Esasları Yönergesi (download)
 • Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (download)
 • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi (download)

SGK Applications

Religious Affairs Supreme Council Decisions

 • Kişinin Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarılması Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Mütaalası (download)
 • Organ Nakli ve Organ Bağışı Hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı (download)

7405

Total Number of Transplants

28272

Waiting Lists

453915

Total Number of Donor Cards

100297

Number of Donor Cards (2018)